Slik oppgir du kilder

25/08/2018 Frode 0

Hvorfor må jeg oppgi kilder? Fordi det du henter fra trykte verk eller Internett er beskyttet av opphavsrett, det vil si at stoffet «eies» av […]

Vil fjerne eksamen

07/04/2018 Frode 0

Eksamensordningen i norsk skole er verken troverdig eller hensiktsmessig, og er altfor tid- og ressurskrevende.  – Eksamen er som en blodprøve, den sier kun noe […]

Mot å pugge særnynorsk

05/01/2018 Frode 0

– Peik i staden på likskapen mellom nynorsk og bokmål, når du underviser i nynorsk, oppfordrar den nynorske ordlistesjefen, språkkonsulent Aud Søyland. LEIRA I VALDRES: Eit […]

Den viktige 1917-reforma

30/08/2017 Frode 0

I år er det 100 år sidan Stortinget vedtok det språkforskarar meiner er den viktigaste rettskrivinga i norsk språkhistorie. KRISTIANSAND: 1917-reforma omfatta både riksmålet og […]

Dialekta døyr med dei unge

20/08/2017 Frode 0

Talemålet i Øvre Setesdal visnar bort. På Valle skule er berre nokre få tru mot setesdalsdialekta – Noregs mest særeigne. Valle: I Valle er talemålet – […]

Bruker ikke «blaude» konsonanter

20/04/2017 Frode 0

Unge på Sørlandet født etter år 2000 sier ikke lenger «kage», «gade» og «pibe». Landsdelens 700 år gamle dialektsærtrekk er utrydningstruet og vil forsvinne. KRISTIANSAND: […]

De kjeder seg i timene

29/03/2017 Frode 0

Blant mange elever i ungdomsskole og videregående er motivasjon et fremmedord.  Er det lærerens feil? Oslo/Bryne/Hammerfest: Elevundersøkelsen 2017 har kartlagt elevenes indre motivasjon, interesse og […]

Yrket som skremmer menn

12/03/2017 Frode 0

Norsk grunnskole får ikke tak i nok menn. Fylkesoversikten viser kjønnsulikheten, og den bare øker. SOGN/AGDER: Likestillingsdebatten i Norge handler i stor grad om liten […]

Orker ikke kjedelig språk

10/02/2017 Frode 0

Stillingsannonsen i Hordaland Folkeblad går som ei kule i sosiale medier. – Jeg har aldri vært glad i tomgangsprat, sier redaktør Sigbjørn Linga. NORHEIMSUND: Hordaland Folkeblad […]

Vil ha ein karakter i norsk

29/01/2017 Frode 0

Tidligare leiar av Språkrådet, Sylfest Lomheim, har snakka nynorsken si sak i alle år. Nå er han for ein karakter i norskfaget. Kristiansand: Norsk i […]