De kjeder seg i timene

29/03/2017 Frode 0

Blant mange elever i ungdomsskole og videregående er motivasjon et fremmedord.  Er det lærerens feil? Oslo/Bryne/Hammerfest: Elevundersøkelsen 2017 har kartlagt elevenes indre motivasjon, interesse og […]

Yrket som skremmer menn

12/03/2017 Frode 0

Norsk grunnskole får ikke tak i nok menn. Fylkesoversikten viser kjønnsulikheten, og den bare øker. SOGN/AGDER: Likestillingsdebatten i Norge handler i stor grad om liten […]