Den viktige 1917-reforma

30/08/2017 Frode 0

I år er det 100 år sidan Stortinget vedtok det språkforskarar meiner er den viktigaste rettskrivinga i norsk språkhistorie. KRISTIANSAND: 1917-reforma omfatta både riksmålet og […]

Dialekta døyr med dei unge

20/08/2017 Frode 0

Talemålet i Øvre Setesdal visnar bort. På Valle skule er berre nokre få tru mot setesdalsdialekta – Noregs mest særeigne. Valle: I Valle er talemålet – […]