Vil fjerne eksamen

07/04/2018 Frode 0

Eksamensordningen i norsk skole er verken troverdig eller hensiktsmessig, og er altfor tid- og ressurskrevende.  – Eksamen er som en blodprøve, den sier kun noe […]