Fornorsket dansken

Knud Knudsen fra Tvedestrand i Aust-Agder regnes som bokmålets far. Han var som Ivar Aasen opptatt av at Norge skulle ha et skriftspråk som var uavhengig av dansk.

Knud Knudsen

Knudsen ble født to år før vi gikk ut av unionen med Danmark i 1814. På denne tiden var det kun ti prosent av Norges befolkning som behersket dansk skrift og tale. Knudsen kom fra enkle kår – en husmannsplass – i ei lita bygd på grensa mellom bløte og harde konsonanter (b, d, g/p, t, k).  Han utdannet seg til lærer, og i 1845 ble han lektor ved Kristiania Katedralskole. I jobben merket sørlendingen raskt hvor store problemer elevene faktisk hadde med å skrive dansk når de samtidig snakket et annet språk – norsk. Knudsen var overbevist om at noe måtte gjøres.

Angrep det særdanske

Overklassen var Knud Knudsens problem, fordi de hentet språklig inspirasjon fra Danmark. Denne språkbevisste og kulturelle eliten var ikke interessert i at Norge skulle ha et eget skriftspråk bygd på talemål. Teaterscener i hovedstaden var gjennomsyret av dansk tale. Men norsklæreren fra Tvedestrand hadde derimot ingen planer om å skrote sine tanker om å myke opp det danske skriftspråket. Knudsen gikk til angrep på de særdanske trekkene i skriftspråket og det høytidelige talemålet til overklassen.

Ortofonist

I arbeidet med å fornorske det danske skriftspråket tok Knudsen utgangspunkt i skrivemåten. Han var opptatt av ortofoni, det vil si en lydrett skrivemåte, altså at det skrevne ord burde gjengi uttalen best mulig. Knudsen bestemte seg tidlig for å innføre harde konsonanter og erstatte disse med de danske bløte, som båt for båd, tap for tab og sak for sag. Dette målmerket særpreger fortsatt dialektene i Agder-fylkene og Rogaland.

Knud Knudsen skrev en rekke språkartikler om rettskriving, og i 1862 fikk han støtte da Kirke- og undervisningsdepartementet bestemte at lange vokaler i ord som troe og meel skulle skrives tro og mel. K skulle også erstatte c, ch og q, og f for ph. Arbeidet hans la grunnlag for den første offisielle rettskrivingsreformen i Norge.

Fakta

Knud Knudsen.  Yrke: norsklærer og språkforsker. Født: 1812 på Holt i Tvedestrand. Død: 1895 i Kristiania