No Image

Slutt med Polen-turer

31/10/2020 Frode 0

Det blir ikke flere skoleturer fra Kristiansand til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Med sammenslåingen av kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen 1. januar 2020 fulgte […]

Kranglet med norsklæreren

12/10/2020 Frode 0

Forfatter Tore Renberg har suksess med romanen Tollak til Ingeborg – en norsk bygdetragedie. Skrivegleden hans startet på barneskolen. Vi møter ham på Bjørneboedagene i […]

Mot å pugge særnynorsk

05/01/2018 Frode 0

– Peik i staden på likskapen mellom nynorsk og bokmål, når du underviser i nynorsk, oppfordrar den nynorske ordlistesjefen, språkkonsulent Aud Søyland. LEIRA I VALDRES: Eit […]

Den viktige 1917-reforma

30/08/2017 Frode 0

I år er det 100 år sidan Stortinget vedtok det språkforskarar meiner er den viktigaste rettskrivinga i norsk språkhistorie. KRISTIANSAND: 1917-reforma omfatta både riksmålet og […]

Dialekta døyr med dei unge

20/08/2017 Frode 0

Talemålet i Øvre Setesdal visnar bort. På Valle skule er berre nokre få tru mot setesdalsdialekta – Noregs mest særeigne. Valle: I Valle er talemålet – […]

Bruker ikke «blaude» konsonanter

20/04/2017 Frode 0

Unge på Sørlandet født etter år 2000 sier ikke lenger «kage», «gade» og «pibe». Landsdelens 700 år gamle dialektsærtrekk er utrydningstruet og vil forsvinne. KRISTIANSAND: […]

Yrket som skremmer menn

12/03/2017 Frode 0

Norsk grunnskole får ikke tak i nok menn. Fylkesoversikten viser kjønnsulikheten, og den bare øker. SOGN/AGDER: Likestillingsdebatten i Norge handler i stor grad om liten […]

Orker ikke kjedelig språk

10/02/2017 Frode 0

Stillingsannonsen i Hordaland Folkeblad går som ei kule i sosiale medier. – Jeg har aldri vært glad i tomgangsprat, sier redaktør Sigbjørn Linga. NORHEIMSUND: Hordaland Folkeblad […]

Vil ha ein karakter i norsk

29/01/2017 Frode 0

Tidligare leiar av Språkrådet, Sylfest Lomheim, har snakka nynorsken si sak i alle år. Nå er han for ein karakter i norskfaget. Kristiansand: Norsk i […]

– Du blir betre i norsk med nynorsk

27/01/2017 Frode 0

Det er ingen grunn til å lyse fred over minnet til nynorskopplæringa i skulen på mange tiår enno. Kristiansand/Tromsø: Tvert om hevdar språkprofessor Sylfest Lomheim frå tjukkaste nynorskland – […]