– Få kan kommareglene

Per Egil Hegge. Foto: Språkrådet

Spaltist Per Egil Hegge i landets største avis tror ikke språktilstanden i Norge er verre nå enn for 100 siden, men han registrerer at nesten ingen kan kommareglene.

Oslo: – Det er mange gode skribenter som ikke kan kommareglene. En som faktisk ga blaffen i sin tid, var Knut Hamsun. Han brukte derimot komma som et virkemiddel, og det hadde en stilistisk effekt. Det han gjorde var kunstnerisk, og det er vanskelig. I starten av «Sult» finner en eksempler på dette. Hamsun brukte komma helt bevisst for å jage opp tempoet i fortellingen og for å endre rytmen i setningene, forteller Hegge til spraksida.

Hegge har skrevet komma hyppig selv, både som journalist og redaktør i Aftenposten, men også som forfatter av flere bøker. Entusiasmen for språket vårt opprettholder pensjonisten gjennom sin daglige språkspalte i samme avis.

Så reglene for komma er det altså få som kan?

– Det er nesten ingen som kan dem lenger, og nesten enda færre som bryr seg, hevder han.

Er det en fornuftig forklaring på det?

– Du må kunne analysere setninger og vite hva konjunksjoner er for å forstå reglene. Det er ikke lett, men heller ikke for vanskelig. At få ikke kan kommareglene, er rett og slett slurv. Feil endrer jo betydningen mange ganger, som i setningen «Avlivet ulv ble frikjent». Her er det ulven som blir frikjent. Altså må det inn komma før ble.

Av grammatiske feil er infinitivsmerket å og konjunksjonen og en gjenganger.  For mange elever i grunnskole og videregående i Norge kan ikke forskjellen.

– Det var feil på lederplass i en avis forleden, og det ble ikke bra. Årsaken til at det begås feil er lydlikheten mellom å/og. De ligner på hverandre.

Per Egil Hegge tror ikke språktilstanden i landet er noe dårligere nå enn for 100 år siden

– Altså, det var mye rart før også. Jeg har lest nokså mange 100 år gamle aviser, og der sto mye rart, selv om det ble lest korrektur. Med sosiale medier i dag er det flere som uttrykker seg skriftlig, og mange er ikke trenet til nettopp det. At man eksempelvis finner en del feil i norske medier, oppstår ofte med tidspress under arbeid. Alle begår feil.

Lær deg fire enkle kommaregler