Om Språksida

Noen hater å skrive. Noen må skrive. Andre liker å skrive. Jeg er i den siste kategorien.

Nå er jeg ungdomsskolelærer. Før var jeg journalist. Skrive kort. Skrive langt. Ha noe å fortelle. Et budskap. Ikke nødvendigvis for å endre. Eller påvirke. Men informere. Fakta.

Det finnes utallige sider og artikler om norsk språk i nettjungelen. Regler. Litteratur. Språkutvikling. Språkhistorie. Skole. Elever. Skriverammer. Skrivetips. Meninger. Nyheter. Men ingen egen side for alt.

I fjor høst kjente jeg for alvor på skrivekløa. Jeg savner av og til journalistyrket. Ikke helgevaktene. Men å produsere en tekst. Formidlingen. Det endte med spraksida.no.

Sida skal være med nyheter om skole og språk. Ikke daglig, men så ofte jeg har tid. Den skal gi innsikt og forståelse og formidle undervisningsopplegg alle lærere i ungdomsskolen og videregående kan bruke. Gode opplegg noen vil dele. På bokmål og nynorsk.

Spraksida.no skal være etterrettelig og kildekritisk. Alt som publiseres skal være godkjent. Sida skal informere, gi kunnskap og være kritisk. Like mye skal den være en side for elever i opplæringen i norskfaget.

Hilsen/helsing

Frode Lindblom | Kristiansand | adjunkt med tilleggsutdanning | elsker idrett og språk | post@spraksida.no