– Du blir betre i norsk med nynorsk

27/01/2017 Frode 0

Det er ingen grunn til å lyse fred over minnet til nynorskopplæringa i skulen på mange tiår enno. Kristiansand/Tromsø: Tvert om hevdar språkprofessor Sylfest Lomheim frå tjukkaste nynorskland – […]

– Få kan kommareglene

26/01/2017 Frode 0

Spaltist Per Egil Hegge i landets største avis tror ikke språktilstanden i Norge er verre nå enn for 100 siden, men han registrerer at nesten […]