Fire enkle kommaregler

De som kan reglene får trolig vondt i magen når de leser en kommafeil i en tekst. Noe er galt, og det forstyrrer leseopplevelsen. Men er virkelig kommareglene  vanskelige, eller er rett og slett latskap årsaken til at det syndes?

Komma er et skrift- og pausetegn. Å kunne bruke det riktig hjelper oss til å unngå misforståelser. For mange setter komma etter innfallsmetoden, altså der de tror tegnet naturlig hører hjemme i setningen. Det er en utbredt kunnskapsløshet om riktig bruk av tegnet.

Her noen av reglene du enkelt kan lære:

1. Alltid komma før men. Eks. Den smakte, men ikke best. Den enkleste reglen!

2. Komma etter en leddsetning som står først i en helsetning. Sagt på en annen måte: Begynner setningene med konjunksjonene at, siden, da, når, etter at, hvis, ettersom, dersom, fordi, som skal du bruke komma.  Eks. Da vi kom, gikk hun.

3. Komma etter en innskutt leddsetning. Eks. Nordlyset vi så over byen i går, var flott.

4. Komma etter hilsener og oppfordringer. Eks. Hei, Elise!, God morgen, Jens!, Sov godt, Arne!