Slik oppgir du kilder

Hvorfor må jeg oppgi kilder?

  • Fordi det du henter fra trykte verk eller Internett er beskyttet av opphavsrett, det vil si at stoffet «eies» av den som har produsert stoffet. Det er ikke ditt!
  • Vi søker alltid etter pålitelige kilder, kilder med troverdighet. Vær kritisk, reflektert og selvstendig. Ta gode valg.
  • Kildene skal stilles opp alfabetisk på slutten av besvarelsen din.

Slik oppgir du kildene i kildeliste 

Trykte kilder

Trykte kilder, for eksempel bøker, skal ha følgende opplysninger med når du lager en kildeliste:

Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver.

Andersen, Helge. (1986). Hvem var Martin Luther King jr. Oslo: Cappelen

Bok med to eller flere forfattere:

 Haugsgjerd, S., Karlsson, B., Løkke, J. A. & Jensen, P. (2002). Perspektiver på psykisk lidelse: Å forstå, beskrive og behandle (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Internett

Forfatter. (år, dato). Tittel. Hentet fra URL.

Olsen, Nils (1999, 3. mai). Hvem var Martin Luther King jr.? Hentet fra http://www.hioa.no/prosjekt/martinlutherking.htm

 

Slik oppgir du kilder i selve teksten

I den løpende teksten (brødteksten) skal du også oppgi kilder. Da er det nok med følgende opplysninger:

  • Forfatterens navn (etternavn er nok)
  • Året teksten ble gitt ut
  • Sidetall (I tekster hentet fra nettet skal du bare oppgi forfatterens etternavn og årstallet i selve teksten.)

 Eks:

  1. I sin undersøkelse om kugalskap hevder Knoll (1990 s. 3) at …
  2. Kugalskap er kjipe greier (Knoll, 1990, s. 3).

Kilde: skoleerdigg.org