Slutt med Polen-turer

Det blir ikke flere skoleturer fra Kristiansand til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland.

STERKE INNTRYKK: Ungdomsskoleelever som besøker Auschwitz kommer tett på historien om den siste verdenskrigen. Foto: Saltenposten

Med sammenslåingen av kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen 1. januar 2020 fulgte et nytt turreglement for grunnskolen. I de nye retningslinjene står det at turer i skolens regi er inntil tre overnattinger og ikke utenlands.

Tangvall skole i Søgne har i mange år sendt tiendeklassinger til Polen. Den siste turen ble høsten 2019. Nå må de tenke alternativt.

– Dette har vært en tradisjon i mange år ved vår skole. Det har vært fantastiske turer på mange måter. De har gitt forståelse for historien og skapt samhold mellom elevene, forteller rektor Elin Rekve.

Norgesturer

Også for noen av «gamle» Kristiansand kommunes 13 ungdomsskoler har det stått på årsplanen å sende ungdomsskoleelever til konsentrasjonsleirene i Auschwizt, Saltgruvene, Berlin og Stasifengselet. For skoler som Torridal og Havlimyra er det jobbet mye dugnad for å finansiere disse høstturene. Med endringene må avgangselevene i stedet forberede seg på norgesturer.

Torridal skole har vært på skoletur til Krakow og Berlin i flere år. Leder av polenkomiteen, Jan Egil Hægeland, sier de nå vurderer ulike hjemlige reisemål for to tiendeklasser høsten 2021.

– Polen blir det nok ikke. Derfor ser vi på andre muligheter i Norge. Det blir en forkortet tur, og stedene som er aktuelle for oss er Voss, Evenes og Rjukan, sier Hægeland.

Kostbart

Han forteller at elever og foreldre har jobbet mye dugnad. Ifølge komitélederen skal 70-75 elever og voksne på klassetur neste år. De har budsjettert med 10.000 kroner per deltaker.

«Dannelsesturene» til minnene etter annen verdenskrig koster, og det krever mye planlegging og stor innsats fra engasjerte foreldre.

– Grunnen til nye turregler er at vi ønsker å begrense omfanget. Det er i hovedsak to årsaker til dette. Det ene er at det er dyrt, det vil si høye utgifter for den enkelte skole. Å sende tiendeklasser til Polen hvert år koster den enkelte skole anslagsvis 100.000 kroner. Det andre er gratisprinsippet, som legger press på eleven, opplyser kommunalsjef skole i Kristiansand, Rune Heggdal.

Kan søke

Dersom skoler ønsker å avvike fra reglementet, må det søkes kommunalsjefen. Torridal-rektor Jørn Lauvsland sier det kan bli aktuelt for skolen å søke i fremtiden. Utenlandsturene er gjerne med fire eller seks overnattinger.

– Nå må vi forholde oss til de føringene som er lagt, sier Tangvall-rektor, Elin Rekve.

Har turene vært dyre for skolen din?

– Det koster jo skolen noe å sende lærere på tur. Det har vi prioritert. Samtidig må jeg si at foreldre har vært enestående til å organisere dugnader og samle inn penger, understreker Elin Rekve.

Den andre ungdomsskolen i Søgne, Tinntjønn, har en annen praksis. De arrangerer ikke Polen-turer. Ifølge rektor Jarle Langeland reiser niendetrinn vært år til Hovden på vinterskoleleir.

450.000 elever

Helga Arntzen var med å starte Hvite Busser til Auschwitz i 1992. Seks år senere etablerte hun Aktive Fredsreiser i Risør. Hun anslår at selskapene har arrangert fredsturer for over 450.000 elever i Norge siden starten.

Med koronausikkerheten er de blitt tvunget til å tenke nytt.

– Nå får vi daglige avbestillinger. Er vi heldig kan vi reise til Polen neste år, men alt er usikkert. Derfor har vi laget en femdagerstur i Norge. Vi har etablert et eget fredssenter i Byglandsfjord i Setesdal som vi besøker, de andre stedene på turen er Arkivet i Kristiansand, Rjukan og Utøya, forteller Arntzen.

Den daglige lederen i Aktive Fredsreiser mener dette er et godt alternativ for ungdomsskoleelever, men understreker at historien best kan fortelles der grusomhetene mellom 1940-1945 fant sted.