Dialekta døyr med dei unge

20/08/2017 Frode 0

Talemålet i Øvre Setesdal visnar bort. På Valle skule er berre nokre få tru mot setesdalsdialekta – Noregs mest særeigne. Valle: I Valle er talemålet – […]

Bruker ikke «blaude» konsonanter

20/04/2017 Frode 0

Unge på Sørlandet født etter år 2000 sier ikke lenger «kage», «gade» og «pibe». Landsdelens 700 år gamle dialektsærtrekk er utrydningstruet og vil forsvinne. KRISTIANSAND: […]