Yrket som skremmer menn

Norsk grunnskole får ikke tak i nok menn. Fylkesoversikten viser kjønnsulikheten, og den bare øker.

SOGN/AGDER: Likestillingsdebatten i Norge handler i stor grad om liten andel kvinner i fremtredende stillinger i privat og offentlig sektor. I læreryrket derimot er utfordringen snudd på hodet. Sogn og Fjordane og Aust-Agder er blant fylker med en betydelig overvekt kvinner.  I Kristiansand oppfordres menn til å søke.

– Friheten er borte

Inneværende skoleår er det tett på 29.000 kvinnelige kontaktlærere, «bare» 9600 er menn, viser tall fra grunnskolens informasjonssystem (gsi).  Det er 200 færre menn enn for fire år siden. For ti år siden var antall mannlige kontaktlærere 11 204.

Steinar Strømsli. Foto: Privat

– Jeg har ikke sett forskning på betydningen av skjevfordelingen, men jeg er ikke i tvil om at lønn er én grunn til at mange menn ikke ønsker å bli lærere. Det andre er statusen til læreryrket. Det er travelt å være lærer, og det er for mye detaljstyring fra toppen. Friheten til å utøve skjønn er borte. De siste 100 år har læreryrket vridd seg fra å være mannsdominert til å bli en yrkesretning for kvinner, sier fylkesleder Steinar Strømsli i Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane.

Kun 220 menn i Aust-Agder

I vestlandsfylket er 784 kvinner og 224 menn i grunnskolen (1-10). Ikke helt ulikt situasjonen sør i landet. I Aust-Agder er kjønnsfordelingen 719 kvinner og 220 menn.  Her finner vi Grimstad kommune, som er registrert med 183 kontaktlærere. 148 av dem er kvinner. På Grimstad ungdomsskole er det 27 kontaktlærer. 19 er kvinner.

– Det er beklagelig. Ideelt sett burde kjønnsfordelingen vært mer lik. Men vi er avhengig av rekrutteringen fra søkerlister. De siste to åra har det vært sparsomt med søkere til stillinger. Det er vanskelig å få tak i lærere i det hele tatt, og det litt nytt for oss, sier Grimstad-rektor Svein Pedersen. Han oppgir at det er en rikelig overvekt kvalifiserte kvinner blant søkerne.
– Og da har vi ikke stort slingringsmonn når vi tilsetter, erkjenner Pedersen, som samtidig understreker at han er godt fornøyd med lærerkorpset på Grimstad ungdomsskole.

Hva kan du som leder gjøre for å få flere menn inn i læreryrket?
– Snakke godt om yrket i ulike sammenhenger, og som praksisskole oppmuntre mannlige studenter til å bli lærere.

Fylkesleder i Aust-Agder Ottar Stordal sier skjevheten er størst på småskoletrinnet (1-4).
– Der er andelen menn svært, svært lav, og akkurat det er grunn til bekymring i forhold til mannlige rollemodeller. Tendensen ser man i lærerutdanningen 1.7.trinn, som nesten er kjemisk fri for menn, sier Stordal.

Kristiansandsskolen etterlyser flere menn

– Vi ønsker flere menn, hovedsakelig på barnetrinnet, hvor menn utgjør cirka 25 prosent. Dette handler også om hvem som søker lærerutdanning, og det er flest kvinner, sier Terje Byholt, personalrådgiver i kommunen. I Kristiansand kommune er 379 kvinner kontaktlærer og 206 menn.

Hvorfor er det viktig med menn i barneskolen?
– Godt spørsmål. Det handler ikke om at kvinner er noe dårligere, men å ha rollemodeller av begge kjønn. Vi ønsker at lærerne skal gjenspeile befolkningen, sier Byholt.

I 2016 hadde 77 prosent kvinner grunnskoleutdanningen 1-7 som førstevalg. Studiet hadde samtidig en nedgang på 11 prosent sammenlignet med 2015.

Tilbake til Sogn og Fjordane.  Fylket har utmerket seg med gode resultater på nasjonale prøver.
– Vi har mange kvinnelige lærere, men hevder oss nasjonalt. Jeg tror ikke kjønnsfordelingen har stor betydning for elevens kvalitet i skolehverdagen, sier fylkesleder Steinar Strømsli.

Forskning har også «avdekket» at foreldre i Sogn og Fjordane gjennomgående viser større engasjement i skolen enn foreldre i andre fylker. De søker mer informasjon og har mer kontakt med skolen.

Kjønnsfordeling blant kontaktlærere i grunnskolen 2016-17

Fylker Menn Kvinner
Østfold 484 1517
Aust-Agder 220 719
Vest-Agder 405 993
Buskerud 446 1571
Akershus 935 3239
Oslo 982 2571
Telemark 320 982
Oppland 336 1112
Hedmark 370 1132
Sogn og Fjordane 224 784
Hordaland 991 3022
Rogaland 884 2803
Møre og Romsdal 575 1553
Sør-Trøndelag 657 1657
Nord-Trøndelag 267 851
Vestfold 435 1369
Nordland 560 1510
Troms 375 1029
Finnmark 182 521
SUM 9648 28 935